Yuliana, Sri, Ismatul Izzah, and Nur Hayati. 2024. “Manajemen Kurikulum Program Speed Ta’lim Di Madrasash Tsanawiyah Zainul Hasan Genggong:”. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam 6 (1):1-12. https://doi.org/10.15642/japi.2024.6.1.1-12.