Yuliana, S., Izzah, I. and Hayati, N. (2024) “Manajemen Kurikulum Program Speed Ta’lim di Madrasash Tsanawiyah Zainul Hasan Genggong: ”, Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 6(1), pp. 1–12. doi: 10.15642/japi.2024.6.1.1-12.